Privacyverklaring en juridische kennisgeving

Privacyverklaring en juridische kennisgeving

Lees deze kennisgeving zorgvuldig door voordat u de website van ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. bezoekt of gebruikt. Door de site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u de onderstaande voorwaarden accepteert. ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring en Juridische Kennisgeving.

  1. De intellectuele eigendomsrechten van alle visuele, audio- en schriftelijke materialen die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom en behoren toe aan ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. en worden beschermd door toepasselijke wetgeving. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier worden gereproduceerd, gedistribueerd of verwerkt zonder de schriftelijke toestemming van de autoriteiten van ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.
  2. All introductory signs, such as brands, signs, and logos on the pages of this website are protected in accordance with the relevant laws. ELD Bilisim Sanayi Ticaret A.S. These signs may not be reproduced, distributed, or processed in any way without the written permission of the authorities.
  3. Deze website impliceert niet dat het gebruik van intellectuele eigendomsrechten door ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.en derden is toegestaan.
  4. De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. en elke andere gebruiker kan de inhoud van de site niet wijzigen. ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş behoudt zich het recht voor om de toegang tot sommige of alle delen van de site op elk moment geheel of gedeeltelijk te annuleren, wijzigen of voorkomen.
  5. ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. garandeert niet dat de informatie op deze website foutloos en correct is. De inhoud kan onnauwkeurigheden, typografische fouten en gebrek aan updates bevatten; ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke storingen.
  6. ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş garandeert niet dat de informatie op deze website foutloos en volkomen correct is. Inhoud kan fouten, typografische fouten en gebrek aan updates bevatten; ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke storingen.
  7. ELD kan op haar website gebruik maken van cookies. Cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren, voorkeuren te onthouden en site-activiteit te analyseren. Gebruikers hebben de mogelijkheid om cookies niet te accepteren of te beheren.
  8. ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging en bescherming van klantgegevens. Het beschermt tegen de risico's van ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik door beleid en procedures voor gegevensbeveiliging af te dwingen.
  9. Wanneer u een wachtwoord heeft om te gebruiken voor de website van ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş., is het uw verantwoordelijkheid om dit te beschermen en buiten bereik van derden te houden. Als u uw wachtwoord aan derden geeft, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze mensen.
  10. De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan het materiële en procedurele recht van de Republiek Turkije.

ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.

Voor vragen, suggesties of verzoeken over het beleid kunt u contact met ons opnemen door deze te sturen naar hello@eldbilisim.com.tr.